Đặt một câu hỏi

Tera 240 thùng mui bạt 2.4 tấn

daehan 2t4, xe tải teraco, xe tải nhẹ, tera 240
Tera 240 thùng mui bạt 2.4 tấn