Giới thiệu cho bạn bè

Hyundai HD120SL 8.5 tấn thùng dài 6m2

Xe tải hyundai 8.5 tấn thùng dài 6.2 mét
Hyundai HD120SL 8.5 tấn thùng dài 6m2